Sitemap

Chillweek.com

 

Zomšinė mėnulio pusė ir Dideli Plaukai. Menų zona

  • , ,
Zomšinė mėnulio pusė ir Dideli Plaukai. Menų zona -
   Renginys nebuvo atnaujintas
„Menų zonoje" naujos grupės ir neskambėti muzikos stiliai.

Rokas Povilius ir Zomšinė Mėnulio Pusė – melodingo roko grupė iš Kauno, kalbanti atvirkščiai nei įprasta Lietuvos muzikos planetoje. Keturių astronautų kolektyvas nuoširdžiai išverčia jums savo vidų ir kritikuoja išverstakailius.

DDL PLK (Dideli plaukai) - Funk / Ska / Punk / Reggae / Rock bendas iš Panevėžio ketina užsiūbuoti Klaipėdą. Super turbo underground ska grupė ir kreivas draivas, kokio dar nebuvo „Menų zonoje".

Zomšinė mėnulio pusė ir Dideli Plaukai. Menų zona. 2017-07-21 19:00:00 - .
Attending: 38 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

38 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy