Sitemap

Chillweek.com

Žolynų dainos ir sutartinės

  • , ,
Žolynų dainos ir sutartinės -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Ach žolynai :) Aš žinau kaip norisi išskinti sau į glėbį dabar pravažiuojamus laukus, kuriuose linguoja švelnučiai miežiai, kvietrugiai, tarp jų mėlynuoja rugiagėlės ir degina širdį aguonos, kai baltas grikių laukas verčia sustoti grožėtis. Taip, tai tas laikas kuomet Žemė kupa, žydi ir skleidžiasi pirmaisiais vaisiais, lyg jauna gimdyvė moteris, pilna gyvybės ir gimties stebuklo.
Artėja Žolinės - viena seniausių derliaus švenčių, kurių atgarsius dar galime išvysti mažuose kaimeliuose. Žolynų ir pirmųjų rugių laiminimas ir šventinimas mūsuos jau stipriai apnykęs, bet gėlės, o ypač lauko, išlaikė tradiciją. Anuomet, kada žmogus gyveno kartu dirbamos žemės ritmu, šią dieną buvo šventinamas pirmasis derlius, valgomi pirmieji obuoliai, šventinamos laukų derliaus puokštės, turėjusios sakralinę ir apsauginę reikšmę. Pašventinta puokštė stovėdavo šventame trobos kampelyje iki kitų metų, smilkoma perkūnijai griaudžiant ar apsiligojus.

"Rugpjūčio 15-tos dienos ryta visais keliais ir takeliais traukė žmonės į bažnyčias, o moterų ir merginų rankose kvepėjo, lingavo didelės puokštės lauko ir darželių gėlių: rugiagėlių, ramunių, raudonųjų dobilų, aguonų, vėdrynų, čiobrelių, rūtų, diemedžių, linelių, karkliukų, jurginų ir daugybės kitų. Pašventintas gėles moterys rūpestingai sudžiovindavo. Jos apsaugodavo namus nuo audru, nuo perkūno trenkimo, nuo gaisro, nuo piktų dvasių. Žolinėje pašventintų gėlių nebuvo galima išmesti, nes tuos namu aplankys didelė nelaimė." - http://www.sarmatija.lt

Nėr didesnio palaiminimo žolynams, nei jų apdainavimas dainose, bei sutartinėse. Nėra gražesnio vaizdo, nei dainuojančios moterys.
Sako, kai dainuoja moterys, žemė sustoja ir klausosi. Jei nori dainuoti ir dūšia veržiasi lauk, jei nedrąsu, jei neturi su kuo, o taip dūzgia širdis skambėjimo laisvės. Norisi bendrumo ir dainos kartu, moteriško rato ir pilnatvės.
Kviečiu į moterišką dainų sutartinių vakarą, kuriame pagrindinį vaidmenį atliksite Jūs pačios, lengvai išmokstamos sutartinės leis nevaržomai panert į autentišką dermę.

Žiedais pasidabino Lietuva ir mes, moterys, lyg svyruojančios liepos, viena kitą šakom prilaikydamos pasitiksim šį etapą dainuodamos archajiškas sutartines.

Mūsų dainos lyg tyras vanduo mūsų šaknims.

Laurita Peleniūtė - vokalas, būgnas, shruty box
Jūs - sutartinės


Registracija el. paštu: laurita.peleniute@gmail.com arba telefonu +370 680 73439

Renginys skirtas ne tik moterims! :)

Daugiau info apie projektą ir Lauritą:
www.promociugiesmes.lt

Kaina 10 eu

Žolynų dainos ir sutartinės. 2017-08-02 18:30:00 - .
Attending: 28 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

28 LANKYTI

Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy