Sitemap

Chillweek.com

 

Žaliaduonių teatras D.Lipskerov "Upė ant asfalto"

  • , ,
Žaliaduonių teatras D.Lipskerov
   Renginys nebuvo atnaujintas
Atrodytų trumpa akimirka, bet ji pakeičia viską, - savaime suprantamą gyvenimo suvokimą, savo paskirtį jame ir būties prasmę. Atsiveria paslaptingi ir netikėti, kartais sunkiai suvokiami vaikino ir merginos pasaulėliai. Ričardas ir Kanifolija – visiškos priešingybės, bet būdami kartu jie suvokia kažką tokio, kas priverčia juos tapti kitokiais. Kažką tokio, ką sunku nusakyti žodžiais. Tarsi visi pasakyti žodžiai skambėtų lyg melas...

Žaliaduonių teatras D.Lipskerov "Upė ant asfalto". 2017-04-14 18:00:00 - .
Attending: 67 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

67 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy