Sitemap

Chillweek.com

 

Youngblood kino mokyklos studentų mokslo metų baigimo šventė

  • , ,
Youngblood kino mokyklos studentų mokslo metų baigimo šventė -
   Renginys nebuvo atnaujintas
YOUNGBLOOD kino mokyklos režisūros ir kino vaidybos studentų mokslo metų baigimo šventė. Programoje trumpametražiai vaidybiniai ir dokumentiniai filmai nagrinėjantys kūrybos, spaudimo siekti tikslų, tikėjimo, laisvės rinktis, šilumos ir artumo poreikio temas. Savo filmuose YOUNGBLOOD studentai kalba apie tai, kas jiems rūpi ir nori būti išgirsti, nors tai dažnai labai sunku, kai esi jaunas. (Kino vaidybos kurso vadovai rež. Marija Kavtaradzė ir akt. Kęstutis Cicėnas / kino režisūros kurso vadovai rež. Marija Stonytė ir Armas Rudaitis).

Youngblood kino mokyklos studentų mokslo metų baigimo šventė. 2017-05-21 12:00:00 - .
Attending: 73 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

73 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy