Sitemap

Chillweek.com

 

Vytauto Viržbicko paroda „Tokia, iki banalumo, prasmė“

  • , ,
Vytauto Viržbicko paroda  „Tokia, iki banalumo, prasmė“ -
   Renginys nebuvo atnaujintas
For English version scroll down >>

Parodoje „Tokia, iki banalumo, prasmė“ eksponuojami naujausi, dar niekur nerodyti V. Viržbicko kūriniai. Autorius persvarsto prasmės, laiko patirties, būties sąvokas:
‒ „Ką turi omenyje sakydamas visų tų dalykų?
‒ Na, visų tų dalykų! Kad jų tiesiog neliktų, nors trumpam pasimirštų. O tuomet, tiesiog mėgautumeisi laiku. Juk tokia turėtų būti prasmė?
‒ Kieno?
‒ Gyvenimo. Laiko patyrimo“.

Vytautas Viržbickas (1987) Vilniaus Dailės akademijoje įgijo skulptūros bakalauro ir magistro laipsnius. Menininkas kūryboje vadovaujasi estetinės pajautos, vizualumo ir metaforinės kalbos santykio principu. Suprasdamas kaip rizikinga balansuoti tarp fundamentalių vertybių, tokių kaip, pavyzdžiui, pastovumas, meilė, nuoširdumas ar kitos, skulptūrinėmis instaliacijomis bando ir vėl jas priartinti prie skubančio žiūrovo žvilgsnio. Tokiu būdu „jausmas“, o ne konceptuali išraiška, tampa svarbiausi. Pasak menotyrininkės Danutės Gambickaitės, „daugelis Vytauto kūrinių yra savotiškos asmeninės istorijos, asmeninis asmeninių mitų konstravimas, kurį įkūnija jautriai ir preciziškai suvaldyta forma bei atmosfera“.
V. Viržbickas gyvena ir kuria Vilniuje.

* * *
Paroda yra Tarptautinio menų festivalio plARTforma programos dalis
Jurgos Sako nuotrauka
Galerijos darbo laikas II‒V 14-18 val.


>>>>>>>
An exhibition „Such, to Banality, Sense“ by Vytautas Viržbickas will open at gallery „Si:said“(Galinio Pylimo str. 28, Klaipeda) 14th August 6 p.m. All new artworks by artist will presented.

‒ „What do you mean by saying of all these things?
‒ Well, of all these things! That they would just disappear, at least would be forgotten for a short. And then you simply enjoy time. Shouldn’t it be such sense?
‒ Of what?
‒ Life. Time experience”.

Vytautas Viržbickas (b. 1987) graduated from the Vilnius Academy of Arts in 2012. His works are deeply contextual: he creates local installations where sound, images, and things, as well as their interrelations and intuitive stories, are very important.
Art critic Danutė Gambickaitė describes Viržbickas’ art quite accurately: “It is the deliberate confusion of the narrative”. According to the critic, the viewer doesn’t know (and will never know) the “main” story, but he will always feel its presence or absence (in this case, that is not important), and will see the artist’s hints, thus experiencing the emotional tension of not knowing.

Photo by Jurga Sako

Vytauto Viržbicko paroda „Tokia, iki banalumo, prasmė“. 2015-08-14 18:00:00 - .
Attending: 83 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

83 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy