Sitemap

Chillweek.com

 

VU KHF alumnų susitikimas

  • , ,
VU KHF alumnų susitikimas -
   Renginys nebuvo atnaujintas
2014 metais VU Kauno humanitarinis fakultetas mini savo veiklos 50–ies metų sukaktį. Tai pati tinkamiausia proga vėl atrasti vieniems kitus ir prisiminti, bendrauti, susitikti, dalintis... Sukurkime vieningą Vilniaus universiteto Kaune bendruomenę, aprėpiančią visas čia studijavusiųjų kartas!
Tikiu, kad tarp daugiau nei 14 tūkstančių VU KHF absolventų yra ne vienas, puoselėjantis šiltus prisiminimus apie studijas, norintis bendradarbiauti ir pasidalinti savo sėkmės istorija. Fakulteto administracijai būtų malonu ne tik susitikti ir sužinoti, kaip susiklostė Jūsų profesinė karjera ir kokią įtaką Jūsų gyvenime turėjo studijų metu įgytos žinios. Mums ne mažiau svarbu pasiūlyti Jums galimybę prisidėti prie fakulteto vystymosi ir plėtros. Tapkime partneriais ir Jūs turėsite ne tik plačią ir dėkingą auditoriją savo profesinės patirties ar verslo pristatymui, bet ir realią galimybę dalyvauti kvalifikuotų darbuotojų rengimo procese.


Iki susitikimo Fakultete!

Doc. dr. Kęstutis Driaunys
Vilniaus universiteto
Kauno humanitarinio
fakulteto dekanas

VU KHF alumnų susitikimas. 2014-05-17 15:00:00 - .
Attending: 75 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

75 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy