Sitemap

Chillweek.com

 

Virgilijaus Šontos fotografijos darbų paroda

  • , ,
Virgilijaus Šontos fotografijos darbų paroda -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Kauno fotografijos galerijoje nuo gruodžio 31 d. vyksta fotografijos darbų paroda skirta Virgilijui Šontai atminti. Galerijoje eksponuojamos nuotraukos, atspindinčios tiek Virgilijaus Šontos (1952 – 1992) kūrybinius ieškojimus, tiek jo asmeninį gyvenimą.

Paroda veiks iki sausio 24 d.
Galerijos darbo laikas: II–V 11–18 val., VI–VII 11–17 val.

1970 metais tėvas padovanojo fotoaparatą „Zorkij“ – šie metai ir tapo kūrybinio laikotarpio pradžia, netrukus Virgilijus tapo vienu svarbiausių jaunosios kartos atstovų 8 – 9 deš. fotografijoje. Per 22 metus trukusią kūrybinę veiklą, V. Šontos darbai buvo dažnai eksponuojami parodose, jis užėmė svarbią vietą Lietuvos fotografijoje. Deja 1992 metais talentingas menininkas žuvo ir dabar jo indėlis bei kūrybiniai pasiekimai nėra deramai atskleisti.

Parodoje eksponuojami daugeliui jau gerai pažįstami V. Šontos darbai iš ciklų – „Šiaurės akmenys“, „Vakaro nuojauta“, „Skydis“ ir kitų. Fotografijų serijoje „Mokykla – mano namai“ menininkas drąsiai tyrinėjo ir fiksavo tai, ką tuometinė sovietų valdžia bandė nuslėpti ar nutylėti. Šiame cikle menininkas trejus metus fiksavo neįgalius internatinės mokyklos vaikus. Jautrios ir emocinio gylio kupinos nuotraukos leidžia suvokti ne tik nepriekaištingai įvardytą techniką, bet ir sugebėjimą priartėti prie žmogaus, jo jausenos.

Vienas ryškiausių V. Šontos kūrybos bruožų, atsiskleidžiančių jo darbuose – tik jam vienam būdingas šviesos pojūtis, kartais įvardijamas kaip „Šontiška šviesa“.

„Santūrios ir griežtokos V. Šontos kompozicijos kartais užliejamos palaimingos neryškios šviesos tarsi fotografas būtų išėjęs į kitą „rojišką“ vidinę erdvę. Šitie vidiniai lūžiai ir atsivėrimai yra bene įdomiausi šiandieninei Lietuvos fotografijai, kurioje gausu visokių nenutrūkstančių žaidimų ir žaidimėlių, bet stokojama vidinės įtampos ir skydžių į save.“ Skirmantas Valiulis, 7 meno dienos, 2002

Parodoje neapsiribojama vien gerai žinomais menininko kūriniais – čia eksponuojamos ir gero draugo, kolegos R. Požerskio fotografijos, kuriose užfiksuotos asmeninės V. Šontos gyvenimo akimirkos. Tai suteikia galimybę menininką tyrinėti ne tik kaip kūrėją, bet ir pabandyti pažinti jį kaip asmenybę. Tikimasi, kad ši paroda paskatins menotyrininkus išsamiau ištirti išskirtinai svarbų fotografo archyvą.

Parodą dalinai parėmė Lietuvos kultūros taryba

Įėjimas nemokamas

Virgilijaus Šontos fotografijos darbų paroda. 2016-01-05 11:00:00 - .
Attending: 78 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

78 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy