Sitemap

Chillweek.com

 

Vilties žvakutė už kiekvieno vaiko gyvybę

  • , ,
Vilties žvakutė už kiekvieno vaiko gyvybę -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Žinia neabejingiems, žinia mamoms, tėčiams, broliams, seserims, močiutėms, seneliams, mokytojams, medikams, socialiniams darbuotojams, socialinių projektų kūrėjams, žurnalistams ir absoliučiai visiems, kuriems rūpi GYVYBĖ.

Kviečiame visus Visagino gyventojus už kiekvieną žuvusį vaiką, už kiekvieną vaiką, prieš kurį smurtaujama, už kiekvieną mažą žmogų – mūsų šalies pilietį, mūsų ateitį ir mūsų turtą, uždegti vilties ir gedulo žvakę kaip palaikymo jiems ženklą. Akcijos pradžia – sausio 27 d. 13:30 val. prie Visagino savivaldybės pastato. Kviečiame palaikyti žvakučių ir vilties šviesą visą savaitgalį.

Vilties žvakutė už kiekvieno vaiko gyvybę. 2017-01-27 13:30:00 - .
Attending: 70 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

70 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy