Sitemap

Chillweek.com

Vilnius Mayor and Council Report

  • , ,
Vilnius Mayor and Council Report -
   Renginys nebuvo atnaujintas
*Aprašymas lietuvių kalba žemiau*

"Vilnius - a city, which is great for living." With this mission in mind Remigijus Šimašius has started to lead the capital city more than two years ago.

We invite Vilnius Tech Park community, Antakalnis based organizations representatives, and other active residents to hear the report by Vilnius Mayor and Council. During the meeting, you will hear about the implementation of the core mission and other set goals:

• managing the city so that it would be comfortable to live not only in the center but also in surrounding areas;
• sprinting with well-paid jobs in the international competition;
• solving the issues of places in kindergartens;
• responsibly managing city finances;
• updating urban public transport;
• managing the city in good faith, without monopolies and subscription fees.

The report will be followed by the Q&A session.

THE EVENT WILL BE HELD IN ENGLISH, therefore, international community of Vilnius is very welcome to join.

When? May 15, 17:30
Where? Sapiegos Bistro, Vilnius Tech Park, Antakalnis st. 17 (Building no. 5)

Please register here : https://goo.gl/forms/CUOEK7CJCVEOMPtx1

---------------------------------------------------------------------------
Vilniaus miesto mero ir Tarybos ataskaita

“Vilnius – miestas, kuriame gera gyventi visiems.” Su tokia misija daugiau nei prieš dvejus metus sostinei vadovauti ėmėsi Remigijus Šimašius.

Kviečiame Vilnius Tech Park bendruomenę, Antakalnyje įsikūrusių organizacijų atstovus, antakalniečius ir kitus aktyvius vilniečius į Mero ir Tarybos ataskaitos pristatymo renginį. Susitikimo metu išgirsite, kaip R. Šimašiui ir komandai sekasi įgyvendinti pagrindinę misiją ir kitus išsikeltus tikslus:

• Tvarkyti miestą taip, kad jis būtų patogus gyvenantiems ne tik centre, bet ir visuose rajonuose;
• Spurtuoti gerai apmokamų darbo vietų kūrimo varžybose;
• Išspręsti vietų trūkumo vaikų darželiuose problemą;
• Atsakingai tvarkyti miesto finansus;
• Atnaujinti miesto viešąjį transportą;
• Valdyti miestą sąžiningai, be monopolijų ir abonentinių mokesčių.

Po ataskaitos pristatymo vyks klausimų-atsakymų sesija.

RENGINYS VYKS ANGLŲ KALBA, tad laukiama ir tarptautinė miesto bendruomenė.

Kada: Gegužės 15 d., 17:30 val.
Kur: Sapiegos Bistro, Vilnius Tech Park, Antakalnio g. 17 (5 pastatas)

Dalyvio registracijos forma : https://goo.gl/forms/CUOEK7CJCVEOMPtx1

Vilnius Mayor and Council Report. 2017-05-15 17:30:00 - .
Attending: 28 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

28 LANKYTI

Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy