Sitemap

Chillweek.com

 

VDKM - 95-eri!

  • , ,
VDKM - 95-eri! -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Balandžio 15 dieną Vytauto Didžiojo karo muziejus Kaune kvies visuomenę ir kariuomenę švęsti savo 95-ąjį gimtadienį. Bus pristatyta nauja paroda, skirta muziejaus istorijai, visuomenei bus atviras visas muziejus su atnaujintu pirmuoju pastato aukštu. Gimtadienyje planuoja dalyvauti per pusšimtį pernai tarnybą pradėjusių privalomosios karinės tarnybos karių, todėl šventė suvienys ir muziejų bendruomenę, ir kariuomenę. Bus muzikos, puiki nauja paroda ir daug smagaus bendravimo. Renginys nemokamas, tad ateikite ir švęskite senuko muziejaus gimtadienį kartu!

VDKM - 95-eri!. 2016-04-15 14:00:00 - .
Attending: 65 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

65 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy