Sitemap

Chillweek.com

 

VALENTINO TROPICAL PARRANDA POLAR + TROPICAL SOUNDCLASH | Kaštonas

  • Danės g. 6-1, Klaipeda, Lithuania
VALENTINO TROPICAL PARRANDA POLAR + TROPICAL SOUNDCLASH | Kaštonas - Klaipeda
   Renginys nebuvo atnaujintas
➲ Parranda Polar

Žavusis trio grojantis tikrą Pietų Amerikos karštinę - Kumbiją. Šiam skambesiui sunku būti abejingu, nes jis nuoširdus, jis šildo, verčia šypsotis ir atsipalaiduoti, pamiršti visas problemas ir šokti, šokti, šokti...

https://www.youtube.com/watch?v=YMpl8TrlJYI
https://www.youtube.com/watch?v=8GF049n8SrY

Djs

Souldatov (Tropical Soundclash)
DJ Weedska (Tropical Soundclash)

Bilieto kaina 3 eurai

N-18

VALENTINO TROPICAL PARRANDA POLAR + TROPICAL SOUNDCLASH | Kaštonas. 2016-02-13 22:00:00 - Kaštonas/ChestNut.
Attending: 80 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

80 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá Kaštonas/ChestNut ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy