Sitemap

Chillweek.com

UžRXXB1 - pasienio režimo linksmybės

  • , ,
UžRXXB1 - pasienio režimo linksmybės -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Visi Užupio tiltai:
11.00-18.00 pagaliau veiks pasienio režimas, VUG pasieniečiai. Svečiai privalo turėti tapatybės dokumentus. Reikės deklaruoti sąžinės reikalus. Valiutos keitimas į EuroUžus.

Užupio kavinės terasos:
12.00-13.00 Yamaha Užupio klasės grupės
"Not yet know" koncertas
13.00-14.00 kiti dar nežinomi Užupio talentai
14.00-14.25 Užupio orientacinių dalyvių registracija: Liudas ir Martynas
14.30 - UžR URM ministro Tomo Čepaičio naujų ambasadorių paskyrimai užsieniuose.
15.00-16.15 Sportinių šokių klubas "Cafe Latino Vilnius" ir klubo vadovas Dainius Joffė šokdins visus, matyt prisijungia dar P.Vileišio progimnazijos šokėjai.

UžRXXB1 - pasienio režimo linksmybės. 2017-04-01 10:45:00 - .
Attending: 36 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

36 LANKYTI

Narës
Contact | Copyright | Terms of Service | Privacy Policy