Sitemap

Chillweek.com

Ūž-darymas:12-12

  • , ,
Ūž-darymas:12-12 -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Kaip sparnuotai išsipažino legendinis "COOL"-verstukas iš legendinio multiko KROKODILAS GENA - "mes darėme darėme ir pagaliau - ŪŽDARĖME!" :). Taigi, netikėtai net ištisą sezoną rusenęs, degęs, liepsnojęs RAUDONAS NAMAS garbingai virsta į užtarnautus pelenus. Ar pakils RN vėl lyg koks Feniksas ar Šikšnosparnis iš šių pelenų?
MATYSIM...
O kol kas gegužės 27d. kviečiame visus raudonamiečius "paūžauti" į RAUDONO NAMO "ŪŽDARYMĄ 12-12".
Nuo 12 val. dienos iki 12 nakties lankykite Šarūno Šarkausko PASIVAIKŠČIOJIMUS KRANTINE ir grupės ANA-LOGIKA improvizuotas instaliacijas bei junkitės prie jų.
17 val. - RN ŪŽDARYMO varpų muzikos koncertas VD Karo muziejaus sodelyje - RAUDONO NAMO TYLSMAI.
Vakarop (nuo 20 val.) - Arno Mikalkėno, Tomo Razmaus, grupės A-R-T, Giedriaus Balbierio, Marijaus Butkevičiaus, Armanto Gečiausko, Vytauto Steponavičiaus ir kitų RAUDONŲJŲ aktyvistų pasirodymai!
Paskutinė galimybė paremti RAUDONO NAMO laidotuves (nebūtinai vainikais) ir paragauti RAUDONOS arbatos! :)

Ūž-darymas:12-12. 2016-05-27 12:00:00 - .
Attending: 27 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

27 LANKYTI

Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy