Sitemap

Chillweek.com

 

TransBaltica 2016 ir Mechanika 2016

  • , ,
TransBaltica 2016 ir Mechanika 2016 -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Vienu metu LITEXPO parodų erdvėje vyks dvi transporto parodos: 11-toji tarptautinė transporto, logistikos ir ITS paroda TRANSBALTICA 2016 ir II-oji tarptautinė transporto priemonių detalių, įrangos, remonto, aksesuarų paroda MECHANIKA 2016.


TRANSBALTICA 2016 PARODOS TIKSLAI: pristatyti rinkos naujienas, transporto sektoriaus iššūkius, naujoves ir aktualijas, skatinti transporto verslo įmonių bendradarbiavimą, tarptautinių verslo ryšių plėtrą, vidinės paklausos didinimą ir prisidėti prie patrauklaus Lietuvos, kaip modernios tranzito šalies, įvaizdžio formavimo.


MECHANIKA 2016 PARODOS TIKSLAI: įmonėms, remontuojančioms ir aptarnaujančioms transporto priemones pristatyti naujus produktus, įrengimus ir paslaugas, kurios padėtų stiprinti automechanikos sektorių, gerintų paslaugų ir aptarnavimo kokybę, skatintų konkurencingumą ir keltų automechanikos sektoriaus specialistų kvalifikaciją.


PARODŲ DARBO LAIKAS:

gegužės 18, 19 d. - nuo 10.00 iki 17.00 val.
gegužės 20 d. - nuo 10.00 iki 16.00 val.

TransBaltica 2016 ir Mechanika 2016. 2016-05-18 10:00:00 - .
Attending: 81 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

81 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy