Sitemap

Chillweek.com

 

Teologija su atsuktuvu: (Savi)žudybė?

  • , ,
Teologija su atsuktuvu: (Savi)žudybė? -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Lietuvoje per metus savo noru iš gyvenimo pasitraukia virš 1000 žmonių. Ar tikrai sprendimas atimti sau gyvybę yra laisvas apsisprendimas? Ar savižudybė yra tik "kito" žmogaus problema, dėl kurios mes neatsakingi?

Nuo statistikos bei visuomenėje pastebimų tendencijų, iki socialinės atsakomybės bei praktinių žinių kaip reaguoti - šiame "Atsuktuve".

Vakaro svečiai:
doc. dr. Nijolė Liobikienė - VDU socialinių mokslų fakulteto lektorė.
Birutė Balsevičienė - VDU psichologijos mokslų doktorantė.
dr. Paulius Skruibis - psichologas, "Jaunimo linijos" vadovas.

Diskusiją moderuoja VDU kapelionas kun. Algirdas Akelaitis

Teologija su atsuktuvu: (Savi)žudybė?. 2013-11-04 19:00:00 - .
Attending: 68 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

68 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy