Sitemap

Chillweek.com

 

Tarptautinei šokio dienai skirtas koncertas "Mes turim viską"

  • , ,
Tarptautinei šokio dienai skirtas koncertas
   Renginys nebuvo atnaujintas
Tarptautinę šokio dieną, BALANDŽIO 29-ĄJĄ, kviečiame į choreografės Ritos Rudokaitės-Stanišauskienės šokių kolektyvų XXM (Kėdainiai)
XXM JUNIOR (Kėdainiai)
ARTIŠOKAS (Kėdainiai)
STEP BY STEP (Krakės)
kūrybinį vakarą "MES TURIM VISKĄ"

Lauksime visų 16 val. Kėdainių kultūros centre.

Nepraleiski!
Įėjimas laisvas

Organizatorius Krakių kultūros centras

Tarptautinei šokio dienai skirtas koncertas "Mes turim viską". 2017-04-29 16:00:00 - .
Attending: 81 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

81 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy