Sitemap

Chillweek.com

 

Sunday sessions'25: Kemran / Narti / Destas / Flip Flops

  • Švitrigailos str. 29, Naujamiestis, Vilnius, Lithuania
Sunday sessions'25: Kemran / Narti / Destas / Flip Flops - Vilnius
   Renginys nebuvo atnaujintas
Play4n4 Sunday sessions - melomaniški elektroninės muzikos pasiklausymai, išsirutuliojantys į vakarėlį iki ryto.


______SS’25

LINE UP:

Kemran
NARTi
Destas
Flip Flops
Jack Krass

#FREE Entry Facebook renginyje paspaudus GOING.

|There is no better way to end your weekend|

Sunday sessions'25: Kemran / Narti / Destas / Flip Flops. 2017-08-20 19:00:00 - LOFTAS.
Attending: 82 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

82 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá LOFTAS ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy