Sitemap

Chillweek.com

 

Studio 9 | TAKEOVER at Lizdas

  • Gedimino 9, Vilnius, Lithuania
Studio 9 | TAKEOVER at Lizdas - Vilnius
   Renginys nebuvo atnaujintas
Smagiausias Kauno Lizdas tęsia tradicijas ir miestiečiams pristato draugiškas klubines vietas iš visos Lietuvos. Vasarį svečių sąraše atsidūrė ketvirtąjį gimtadienį švenčiantis sostinės restoklubas Studio 9. Kartu su etatiniais bildukais į komandiruotę leidžiasi ir baro bei virtuvės atstovai, todėl skanus nakties grūvas garantuotas.

---

ST. STEREO
(Preliudai)
https://soundcloud.com/ststereo

PONTY MYTHON
(Dirt Crew)
https://soundcloud.com/pontymython

STEPAN BITUS
(Monsoon Season)
https://soundcloud.com/monsoon-sexy-season

MR. GOOZE
https://soundcloud.com/mrgooze

F TEE

+

- Šefo Artūro komplimentai
- Barmenų delegacija
- Šokėjų palaikymo komanda

---

nuo 4 €

---

Namuose Vilniuje lieka:

LEMINGS
(Fancy Action)
https://soundcloud.com/lemings

Studio 9 | TAKEOVER at Lizdas. 2016-02-20 22:00:00 - Studio 9.
Attending: 82 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

82 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá Studio 9 ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy