Sitemap

Chillweek.com

 

Studentiškos Kalėdos @ XATA (12.19)

  • , ,
Studentiškos Kalėdos @ XATA (12.19) -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Pasak legendos Rembo per 3 sekundes gali: Atsegti 5 liemenukus, suvalgyti "Big Tasty" sumuštinį ir sukelti ant kojų visą šokių aikštelę. Kiek šioje legendoje teisybės galėsite įsitikinti gruodžio 19d. vieninteliame studentiškame vakarėlyje Kaune - "Studentiškos Kalėdos".

Groja:

● Rembo
● Carl Canni


Laisvės al. 36, Kaunas

Renginio draugai:

Kauno kolegijos studentų atstovybė
Kauno technologijos universiteto studentų atstovybė
Vytauto Didžiojo universiteto studentų atstovybė

Studentiškos Kalėdos @ XATA (12.19). 2014-12-19 22:00:00 - .
Attending: 80 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

80 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy