Sitemap

Chillweek.com

 

šokio spektaklis REKONSTRUOTI | dance performance RECONSTRUCT

  • , ,
šokio spektaklis REKONSTRUOTI | dance performance RECONSTRUCT -
   Renginys nebuvo atnaujintas
„Rekonstruoti“ - tai šiuolaikinio šokio spektaklis apie buvusią tvarką pasaulyje, kuri palaipsniui išsiderina, blaško, atitraukiant dėmesį nuo pačio individo ir koncentruojantis į šių dienų mechanišką gyvenimo būdą. Esant nesusikoncentravusiems, esam lengviau pasiekiami šių dienų disbalanso. Esame įtraukiami į vis daugiau sąmoningai organizuojamas veiklas, norime viską apimti ir visur palikti dalį savęs. Galbūt užuot turint viską iškonstruota, turėtumėm galvoti apie visko sudėliojimą į vietas.

Merginų komanda su Menų spaustuvėje sukurto spektaklio "Rekonstruoti" ištrauka laimėjo TV realybės šou „Red Bull Flying Bach Local Challenge“.


idėjos autorė ir choreografė Miglė Praniauskaitė | šoka Miglė Praniauskaitė, Karolina Indrė Žvinytė, Vincenta Gurauskaitė | šviesų dailininkas Povilas Laurinaitis | kostiumų dailininkė Eglė Ališauskienė

sukurta menų spaustuvėje | atvira erdvė'15

>>

„Reconstruct“ is a contemporary dance piece about previous world order, which gradually goes out of tune, distracts and takes the attention away from the individual by focusing on today’s mechanical lifestyle. If one is not focused, one is easier to be off balance. We are more and more taken into consciously organized activities, we want to take in everything and everywhere leave a bit of ourselves. Maybe instead of having everything deconstructed we should start thinking of putting everything in its place.

Red Bull Flying Bach Local Challenge winners – dancers with an extract from the performance "Reconstruct".

idea and choregraphy by Miglė Praniauskaitė | dancers Miglė Praniauskaitė, Karolina Indrė Žvinytė, Vincenta Gurauskaitė | lighting designer Povilas Laurinaitis | costumes designer Eglė Ališauskienė

arts prinitng house production

šokio spektaklis REKONSTRUOTI | dance performance RECONSTRUCT. 2016-02-05 19:00:00 - .
Attending: 76 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

76 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy