Sitemap

Chillweek.com

 

Škotų fotografijos paroda TABULA RASA

  • , ,
Škotų fotografijos paroda TABULA RASA -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Spalio 29 d. – lapkričio 22 d.
Parodos atidarymas Spalio 29 d. 17.30 val.
Kauno fotografijos galerija
Vilnius g. 2, Kaunas

Ši paroda pristato penkių Glazge gyvenančių menininkų – Franko McElhinney’o, Alano Knox’o, Kotrynos Ūlos Kiliulytės, Stepheno Healy’o bei Julios Bauer – kūrybą (parodos kuratotius – Malcolm Dickson). Visų autorių darbai grindžiami individualiomis konceptualios fotografijos metodologijomis, atveriančiomis naują požiūrį į vaizdų kūrimą. Dirbdami nepriklausomai vienas nuo kito, visi šie menininkai skirtingai komentuoja laiko tėkmę per patį kūrybos procesą ar per nuorodas į jo prigimtį, vietas ir asmeninius atsiminimus, istorijas. Dauguma parodoje rodomų darbų eksponuojami pirmą kartą.

Parodoje taipogi bus eksponuojami tokių menininkų kaip Tine‘o Bek‘o, Scotto Caruth‘o, Samo Wood‘o, Craigo Gibson‘o, Matthew Williams‘o, Sarah Amy Fishlock, Alishia Farnan, Dave Ferrie, ir Donaldo Johno MacLean‘o pačių iniciatyva išleisti (self-publish) leidiniai bei foto-zinai Simulacra, Goose Flesh ir Et Dieu Crea La Femme. Būdami skirtingi savo pobūdžiu, jie iliustruoja Škotijos fotografijos dinamiškumą.

„Tabula Rasa“ tai ilgai besitęsiančios partnerystės tarp Street Level ir Kauno fotografijos galerijos rezultatas. Per pastaruosius keletą bendradarbiavimo metų jau buvo įgyvendintas ne vienas kultūrinių mainų projektas: menininkų rezidencijos, parodos bei nuolatinis dalinimasis žiniomis. Ši paroda – tai naujausias šio bendradarbiavimo vaisius.

Projektą dalinai parėmė Lietuvos kultūros taryba, Glazgo miesto savivaldybė bei Kūrybinga Škotija.

Galerijos darbo laikas: II–V 11–18 val., VI–VII 11–17 val.

Įėjimas nemokamas.

---
EN
October 29th- November 22nd
Exhibition opening - October 29th 5:30 pm
Kaunas Photography Gallery
Vilniaus str. 2. Kaunas

This exhibition profiles 5 Glasgow based artists whose work embraces individual methodologies of conceptual photography which offer fresh approaches to image-making. Working independently of one another, the works of the artists comment variously upon the passage of time through processes of making, or through reference to nature, places and personal memories/histories. Most of this work is being presented for the first time.

In Frank McElhinney’s ‘45 Sun Pictures in Scotland’ two hundred pinhole cameras were placed in the most populous cities and towns of Scotland. Images burned into the photographic paper were scanned before they faded away. The final prints show sun trails and traces of 45 places.
Alan Knox’ ‘Man in the Moon’ uses large format negatives from his family archive, which he held to the sky to be backlit with the full Moon’s reflection. The faces of his ancestors filter the motion of the lunar orbit which is traced as he re -photographs the negative at regular intervals.
Kotryna Ula Kiliulyte’s ‘Amber Room’ began in 2014 and explores notions of nostalgia, national identity and the politics of migration. It’s an evolving piece and has grown to be the largest body of work the artist has made. The work has different configuration depending on where it is shown.
Stephen Healy’s ‘Nature’ is a body of work influenced by painting, with its approach towards subject matter and spatial composition borrowing obliquely from the abstract expressionist movement. The hand printed process allows Healy to uniquely mark each print with its own identity.
Julia Bauer’s ‘Pinboards’ function as part of a larger project exploring corridors, starting with the functionality of everyday institutional spaces. Of this work, she says ‘In order to remember things, I need to leave marks. I need the evidence of tangible media in front of me to allow me to think.’

Škotų fotografijos paroda TABULA RASA. 2015-10-29 17:30:00 - .
Attending: 78 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

78 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy