Sitemap

Chillweek.com

 

SKALVIJOS kino akademijos ATVIRŲ DURŲ DIENA

  • , ,
SKALVIJOS kino akademijos ATVIRŲ DURŲ DIENA -
   Renginys nebuvo atnaujintas
1. Pristatysime naujųjų mokslo metų programas - kino teorijos ir analizės, vaidybinio, dokumentinio kino kursų programas.

2. Susipažinsime su dėstytojais: kino režisieriais Andriumi Paškevičiumi, Giedre Beinoriūte, Janina Lapinskaite, Marat Sargsyan, Miku Žukausku, kino operatoriais - Narvydu Naujaliu bei Simonu Glinskiu, kino kritikėmis - Aukse Kanceravičiūte, Rasa Paukštyte.

3. Dalyvausime PREMJEROJE !!! SKALVIJOS kino akademijos studentai pristatys filmus, kurtus vasaros stovykloje Nidoje.

4. Patartina atsivesti kuo daugiau draugų !

SKALVIJOS kino akademijos ATVIRŲ DURŲ DIENA. 2011-08-26 03:00:00 - .
Attending: 34 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

34 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy