Sitemap

Chillweek.com

 

SKA Atvirų durų diena + premjeros iš stovyklos Nidoje

  • , ,
SKA Atvirų durų diena + premjeros iš stovyklos Nidoje -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Rugpjūčio 31 d., tikėtina, taps svarbia diena SKA istorijoje. Pirmą kartą „Skalvijos“ ekrane pristatysime SKA stovyklautojų kurtus muzikinius klipus lietuviškiems atlikėjams – Domui Strupinskui, Monikai Liu, Kabloonak. Ir ką gali žinoti, gal jie taps oficialiais šių dainų klipais? Laikom kumščius ir laukiam gerų žinių.

Tai bus puiki diena ir tiems, kuriems maga daugiau sužinoti apie SKA, čia dėstomas programas, atmosferą, pajusti, ar tai gali tapti antraisiais jūsų namais. Per Atvirų durų dieną jūsų laukia pažintis su SKA koordinatoriais, dėstytojais, studentais, visa didele SKA šeima ir jos kūryba.

Jeigu jau esate apsisprendę dėl studijų SKA, galite registruotis ir dabar. Plačiau apie registraciją http://skalvijoskinoakademija.lt/demesio-nauji-skalvieciai-wanted/.

Bet kuriuo atveju laukiame visų – ir esamų, ir būsimų SKA studentų.

Kartu pasitiksime jau 10-uosius SKA mokslo metus!

SKA Atvirų durų diena + premjeros iš stovyklos Nidoje. 2016-08-31 14:00:00 - .
Attending: 82 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

82 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy