Sitemap

Chillweek.com

 

Simuliacija

  • , ,
Simuliacija -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Mielas aštuntoke,
esi pasirinkimų kryžkelėje? Nežinai, kuriuo keliu pasukti, o visos gimnazijos atrodo uždaros ir nepasiekiamos? Nesijaudink, jau balandžio 29 d. savo duris TAU atveria Utenos Dauniškio gimnazija. Simuliacijos "Ateik geras, išeik geresnis!" metu galėsi paragauti ne tik tikro gimnazisto duonos, bet ir susipažinti su darbuotojų darbu.

Simuliacija. 2015-04-29 10:00:00 - .
Attending: 83 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

83 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy