Sitemap

Chillweek.com

 

Sigitos Černevičiūtės ir Sauliaus Kaubrio knygos „Kartuvių kilpa, kulka ir dujų kamera: mirties bausmė Lietuvoje 1918–1940 m.“ pristatymas

  • , ,
Sigitos Černevičiūtės ir Sauliaus Kaubrio knygos „Kartuvių kilpa, kulka ir dujų kamera: mirties bausmė Lietuvoje 1918–1940 m.“ pristatymas -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras kviečia į monografijos „Kartuvių kilpa, kulka ir dujų kamera: mirties bausmė Lietuvoje 1918–1940 m.“ pristatymą Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje.

Monografijos tema išties netikėta, bauginanti ir kelianti smalsumą, nes visada buvo gaubiama paslapties skraistės. Autoriai pasirinko menkai tyrinėtą sritį – mirties bausmės vykdymo ypatumus Lietuvoje 1918–1940 metais. Konkrečių politinių ir kriminalinių nusikaltimų aprašymai ir egzekucijų detalės atskleidžia tikrovišką to laikotarpio paveikslą. Darbas stebina išsamia šaltinių ir literatūros analize, teisinių ir politinių realijų išmanymu. Faktinė medžiaga tiksli, paremta istoriniais dokumentais ir gausiai iliustruota nuotraukomis.

Pristatyme dalyvauja:

Monografijos autoriai: Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doktorantė Sigita Černevičiūtė ir doc. dr. Saulius Kaubrys,

Knygos recenzentas istorikas dr. Andriejus Stoliarovas (Vytauto Didžiojo universitetas, Vytauto Didžiojo karo muziejus).

Diskusiją moderuos LR Seimo narys, istorikas dr. Arvydas Anušauskas.

Knygos leidėjas – „Gimtasis žodis“. http://www.gimtasiszodis.lt/kartuviu-kilpa-kulka-ir-duju-kamera-mirties-bausme-lietuvoje-1918-1940-m

Monografiją bus galima įsigyti pristatymo metu, o jei nekantraujate, užsukite į bet kurį didesnį knygyną ar „Gimtojo žodžio“ leidyklą Teatro g. 5–7. Taip pat knygos ieškokite Vilniaus knygų mugėje „Gimtojo žodžio" stende.

Sigitos Černevičiūtės ir Sauliaus Kaubrio knygos „Kartuvių kilpa, kulka ir dujų kamera: mirties bausmė Lietuvoje 1918–1940 m.“ pristatymas. 2015-02-25 18:00:00 - .
Attending: 71 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

71 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy