Sitemap

Chillweek.com

 

„Shake that Devil!" - „Padi dapi fish" ir Alban Richard

  • , ,
„Shake that Devil!
   Renginys nebuvo atnaujintas
Džiaugdamiesi vasara ir nauju jungtiniu prancūzų - lietuvių šokio projektu, choreografas Alban Richard ir šokio teatras „PADI DAPI Fish“ kviečia į renginių vakarą Klaipėdos dramos teatre ir teatro aikštėje. Tiek viduje, tiek lauke galėsite sudalyvauti daugybėje pasirodymų, kuriuos atliks ne tik šokėjai, aktoriai, bet ir miestiečiai.

Shake that Devil! - tai šiuolaikiškas šokio, teatro, raganiškų, pagoniškų apeigų ritualus primenantis veiksmas, turintis priversti mūsų vidinius demonus šokti. Pasirodymą kurs beveik šamanišas judesys, pasidavimas ritmui, keliaujančiam iš kūno į kūną, versiantis atlikėjus judėti pagal elektroninę muziką.

Projektą pristato: Prancūzų institutas Lietuvoje
Idėjos autorius, choreografas: Alban Richard (Kano miesto nacionalinio choreografijos centro Normandijoje (Prancūzija) vadovas, choreografas)
Choreografė: Agnija Šeiko (šokio teatro „PADI DAPI Fish“ meno vadovė, choreografė)
Choreografo asistentai: Darius Berulis, Max Fossati
Dj muzikos rinkinys: Leslie Barbara Butch

Kartu su Klaipėdos šokėjais, aktoriais ir miestiečiais.
Projektą remia: Prancūzijos ambasada Lietuvoje, Prancūzų institutas Lietuvoje, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos dramos teatras, šokio teatras „PADI DAPI Fish“

PADI DAPI FISH (Lithuania, Klaipėda) and ALBAN RICHARD (France, Caen)

To celebrate the summer and a new french-lithuanian dance project,
the choreographer Alban Richard and Papi Dapi Fish have imagined an evening of performances for the Drama Theater and its square.
Inside and outside the Theater, you will find yourselves discovering many different pieces played by dancers, actors but inhabitants too.

Shake that Devil ! is a ritual of dances and theater, a bewitchment, a pagan ceremony, an exorcism to make our demons dance. Incantations, shamanic dances, outbursts of energy, the rythms spreads from bodies to bodies until you find yourself dancing to the electro DJ set of Leslie Barbara Butch. Let’s shake !


Pour célébrer l’été et un nouveau projet franco-lithuanien autour de la danse, le chorégraphe Alban Richard et Papi Dapi Fish ont imaginé une soirée de performances pour le Drama Theater. Sur scène mais aussi sur la place du Théâtre vous pourrez découvrir de nombreux projets joués par des danseurs, des acteurs mais aussi des habitants.

Shake that Devil ! est un rituel de danse et de théâtre, un envoûtement , une cérémonie païenne, un exorcisme pour faire danser nos démons. Incantations, danses chamaniques, déflagrations d’énergie, le rythme se répandra de corps en corps jusqu’à ce que vous vous retrouviez vous-même à danser sur le Dj set électro de Leslie Barbara Butch. Let’s shake !

Project presented by: THE FRENCH INSTITUTE IN LITHUANIA
Conception : Agnija Šeiko -Papi Dapi Fish
Alban Richard-ccn de Caen en Normandie
Choreographic assistants : Darius Berulis, Max Fossati
Dj set : Leslie Barbara Butch

With the dancers, actors and inhabitants of Klaipeda
With the support of Ambassade de France en Lithuanie, Institut français, City of Klaipeda, Drama Theater …

„Shake that Devil!" - „Padi dapi fish" ir Alban Richard. 2017-06-17 18:30:00 - .
Attending: 72 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

72 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy