Sitemap

Chillweek.com

 

Savanorystė ir gyvenimas Kenijoje

  • , ,
Savanorystė ir gyvenimas Kenijoje -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Milisenta ir Vasarė mėnesį savanoriavo Kenijoje.
Norime pasidalinti įspūdžiais su draugais, draugų draugais ir su tais, kuriems įdomi savanoriška veikla ar tiesiog nori daugiau sužinoti apie gyvenimą Afrikoje.

Savanorystė ir gyvenimas Kenijoje. 2017-04-28 17:00:00 - .
Attending: 80 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

80 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy