Sitemap

Chillweek.com

 

SATURDAY CHILL : TAFARI @ Kaštonas

  • Danės g. 6-1, Klaipeda, Lithuania
SATURDAY CHILL : TAFARI @ Kaštonas - Klaipeda
   Atnaujinta 3 november 2015 at 22:07
Saturday chill - šeštadienio poilsinis vakaras, kuriame atmosferą kurią 1 DJ. Šį kartą tai :

TAFARI (Groove Tribe / Aidi Aidi)

bit.ly/TafariMix
bit.ly/Tafari

Muzika : Reggae
Įėjimas nemokamas.
N-18

SATURDAY CHILL : TAFARI @ Kaštonas. 2015-10-24 22:00:00 - Kaštonas/ChestNut.
Attending: 69 (men: 49.28%, moterys: 50.72%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

69 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá Kaštonas/ChestNut ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy