Sitemap

Chillweek.com

 

Rinkiminis rudens mokinių savivaldų forumas 2016 Vilniuje

  • , ,
Rinkiminis rudens mokinių savivaldų forumas 2016 Vilniuje -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Rugsėjo 23-ąją dieną, 10 valandą, Vilniaus miesto savivaldybėje vyks kasmetinis Rinkiminis Rudens mokinių savivaldų forumas, kurio metu Vilniaus mokinių savivaldų informavimo centro pirmininkė pateiks metinę veiklos bei Vadovų klubų ataskaitas. Taip pat, rudens mokinių savivaldų forumo metu bus renkamas naujas Vilniaus MSIC pirmininkas, kurį galės rinkti mokyklų savivaldų, LMS narių, pirmininkai arba jų deleguoti asmenys.

Mokinių savivaldų forumas (toliau – MSF) – tai tradicinis, 2 kartus per metus vykstantis miesto lygmens renginys, skirtas miesto ir rajono mokyklų mokinių savivaldų bendradarbiavimui stiprinti. Rudens mokinių savivaldų forume kviečiami dalyvauti Vilniaus mokyklų mokinių savivaldų atstovai. Planuojama, kad renginyje dalyvaus apie 150 mokinių bei svečių iš Vilniaus miesto savivaldybės ir Lietuvos moksleivių sąjungos.

Registracijos pradžia 9:30 val., nepamirškite turėti savivaldos pirminiko pasirašytą delegacinį raštą!

Registraciją į renginį rasite savo savivaldos pirmininko elektroniniame pašte.

Renginio programa:
09:30 – 10:00 val. Registracija
10:00 – 10:30 val. Atidarymas, sveikinimo kalbos
10:30 – 11:00 val. Pristatymas
11:00 – 12:00 val. Paskaita
12:00 – 12:30 val. LMS VMSIC metinės veiklos ir Vadovų klubų ataskaitos
12:30 – 15:00 val. VMSIC naujo pirmininko rinkimai
15:00 – 15:20 val. Pertrauka
15:20 – 15:40 val. Naujai išrinkto pirmininko paskelbimas
15:40 – 16:00 val. Uždarymas


Iškilus klausimams kreiptis: Justė Kavaliauskaitė, +37062244743

*Renginio organizatoriai pasilieka teisę keisti renginio laiką ir vietą, prieš tai pranešę į renginį užsiregistravusiems dalyviams.

Rinkiminis rudens mokinių savivaldų forumas 2016 Vilniuje. 2016-09-23 09:30:00 - .
Attending: 80 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

80 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy