Sitemap

Chillweek.com

 

RIN LA @ ŠMC/CAC

  • , ,
RIN LA @ ŠMC/CAC -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Parodos "MEEL. VAHTRA. FARKAS_idealistinė funkcija"
atidarymo proga – specialus atlikėjo RIN LA eksperimentinis elektroninės ir hiphopo muzikos performansas rūsio salėje 21:30

/

Parodos atidarymas: sausio 30 d., penktadienį, 18:00

Daugiau info apie parodą: http://www.cac.lt/lt/exhibitions/future/7406

Daugiau info apie rin la: https://www.facebook.com/rinlasound


---------------------------------------
---------------------------------------


Opening of the exhibition MEEL. VAHTRA. FARKAS_ idealist function will be followed by a special experimental hip-hop music performance by Rin La at 9:30pm in the Basement Hall.

/

Opening: Friday January 30 at 6pm

More info about the exhibition: http://www.cac.lt/en/exhibitions/future/7407

More info about rin la: https://www.facebook.com/rinlasound

RIN LA @ ŠMC/CAC. 2015-01-30 21:30:00 - .
Attending: 72 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

72 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy