Sitemap

Chillweek.com

 

Religingumas: ar aktualus moderniai Lietuvai?

  • , ,
Religingumas: ar aktualus moderniai Lietuvai? -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Diskusijų ciklas Lietuva³ - tai tarptautinio lietuvių profesionalų tinklo Global Lithuanian Leaders (GLL), advokatų kontoros TRINITI ir LRTorganizuojama iniciatyva, kuria siekiama suburti sėkmės Lietuvoje ir užsienyje pasiekusius įvairių sričių profesionalus bei ekspertus ir jų žinių bei praktikos pagalba prisidėti prie intelektualios, vieningos ir sėkmingos Lietuvos kūrimo. Siekiame skatinti diskusijų kultūrą, įsiklausant į skirtingas nuomones ir ieškant bendrų išvadų išmaniems sprendimams suformuluoti.

Gruodžio 6d. kviečiame diskutuoti apie religingumą ir jo aktualumą modernioje valstybėje. Diskusijoje atskirsime religingumo, tikėjimo ir dvasingumo sąvokas, kalbėsime apie religinių bendruomenių santykį su valstybe, religijos ir tapatybės bei religijos ir ritualų sąryšį.

Diskutuos:

► Algirdas Toliatas - kunigas, Vyriausias Lietuvos policijos kapelionas.

► Rimas Šapauskas – aktorius, humoristas.

► Laurynas Peluritis - VšĮ „Naujasis Židinys-Aidai“ direktorius, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doktorantas.

► Milda Štukė – internetinės rinkodaros planuotoja.


Konkrečių išvadų link ves Linas Sabaliauskas, verslo teisės advokatų kontoros TRINITI vadovaujantysis partneris.

Kviečiame registruotis:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJqs75UBciJGVUbJ1JpdwlnxBI-WvoasA6nEMlB0dFDU4EgQ/viewform

Religingumas: ar aktualus moderniai Lietuvai?. 2017-12-06 18:00:00 - .
Attending: 83 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

83 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy