Sitemap

Chillweek.com

 

Registracija baigta. [Kviečiame į leidinio „Passport“ pristatymą]

  • , ,
Registracija baigta. [Kviečiame į leidinio „Passport“ pristatymą] -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Rgistracija į renginį baigta!

Rugpjūčio 25 d., 18 val. NDG auditorijoje vyks leidinio „PASSPORT“ pristatymas. 272 puslapių knygoje anglų kalba pasakojama apie Lietuvą kaip modernią, globalią ir į priekį einančią šalį.

Spaudinio, susidedančio iš penkių skirtingų dalių, dėmesio centre yra žmogaus asmenybės santykis su jį supančia aplinka. Leidinio turinys ir forma (interviu, foto pasakojimai, apžvalgos ir akademiniai straipsniai ir t.t.) sujungia žmogaus ir Lietuvos istorijas. Leidinyje savo patirtimi ir įžvalgomis dalinasi įvairių kartų žinomi kultūros, mokslo, verslo bei diasporos atstovai.

Renginyje dalyvaus Algimantas Čekuolis, Oskaras Koršunovas, Ramūnas Kondratas, Giedrius Subačius, Antanas Saulaitis, Zinas Kazėnas ir leidinio sudarytojas Kęstutis Pikūnas.

Būtina išankstinė registracija iki rugpjūčio 23 d., 12 val.: info@passport-journal.com

Registracija baigta. [Kviečiame į leidinio „Passport“ pristatymą]. 2016-08-25 18:00:00 - .
Attending: 76 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

76 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy