Sitemap

Chillweek.com

 

REFLEKTOR_Berlin_Kaunas

  • , ,
REFLEKTOR_Berlin_Kaunas -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Šiuolaikinio meno sklaida POST galerijoje

CREATurE pristato:
"REFLEKTOR" (Berlin)
Performanso ir garso meno renginys

Dalyvauja:
Katie Lee Dunbar (Berlin)
Anaïs Héraud-Louisadat (Berlin)
Stella Veloce (Berlin)
Salla Hakkola (Helsinki)
Edita Niciūtė (Kaunas)
Arnas Mikalkėnas (Kaunas)
Tadas Petkevičius-Grajauskas (Kaunas)
Tomas Bandza (Kaunas)

https://reflektorberlin.wordpress.com/

Kuratorė: Vaida Tamoševičiūtė

Ateikite anksčiau!
18:00 "Kaunas Photo" parodų atidarymas
http://2015.kaunasphoto.com/en/programa/

Renginį remia Kauno savivaldybė

REFLEKTOR_Berlin_Kaunas. 2015-09-04 19:30:00 - .
Attending: 83 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

83 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy