Sitemap

Chillweek.com

 

Provokuojantis spektaklis RIBOS | LIMITS

  • , ,
Provokuojantis spektaklis RIBOS | LIMITS -
   Renginys nebuvo atnaujintas
„Kas nustatinėja taisykles? Kas garantuoja jų patikimumą? Kodėl esu priverstas nuo kažko slėptis? Kažko bijoti? Tylėti? Kodėl su kažkuo turiu susitaikyti? Pavargau.
Noriu būti teisingas. Visų pirma – pats prieš save. Žinau – yra įstatymai, yra etinės, moralinės normos.. Bet tvarkos ten nėra. Privalau ją susirasti pats. Bet kokia kaina.“
[Ištrauka iš pjesės „Ribos", autorius Julius Paškevičius]

"Iki paskutinės scenos viso spektaklio metu vis kylanti įtampa neslopsta, o pasiekusi kulminaciją – daug ką paaiškinančią pabaigą, išsiveržia dar didesne jėga."
[Indrė Pavilonytė | Teatrai.lt]

spektaklis pagal Juliaus Paškevičiaus pjesę | N16
režisierius Tadas Montrimas | vaidina Valerijus Jevsejevas, Julius Paškevičius, Dainius Jankauskas | dailininkė Laura Luišaitytė | video menininkas Andrius Paškevičius

sukurta menų spaustuvėje | atvira erdvė'11

Provokuojantis spektaklis RIBOS | LIMITS. 2016-04-14 19:00:00 - .
Attending: 76 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

76 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy