Sitemap

Chillweek.com

 

PROVOKACIJA by Driule XL

  • J. Jasinskio street 16A, Palanga, Lithuania
PROVOKACIJA by Driule XL - Palanga
   Atnaujinta 12 birþelis 2016 at 10:32
Ypatingomis progomis EXIT VILNIUS klubą aplanko PROVOKACIJA vardu ruošiami šokėjų pasirodymai.
Dalyvaujam!

Prie pulto – Driule XL, Dwin & Echo (Lithuania HQ), Edmont.

Bilieto kaina iki vidurnakčio – 0€
Po vidurnakčio – nuo 3€

VIP stalai +370 626 37343

PROVOKACIJA by Driule XL. 2015-11-14 23:00:00 - EXIT.
Attending: 68 (men: 50%, moterys: 50%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

68 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá EXIT ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy