Sitemap

Chillweek.com

 

Protų mūšis

  • Vokiečių g. 4 / Mėsinių g. 4, Vilnius, Lithuania
Protų mūšis - Vilnius
   Renginys nebuvo atnaujintas
VIKO DIENŲ protmūšis jau čia! Kovo 22d. 19:00Val. Brodvėjaus pub'e (Vokiečių g. 4)
Registracija komandų:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYtm_WIdgJFwrlrWNq09oD6-R3bpdIGmMjlLPT3q9eLwGXXg/viewform?usp=sf_link
laukiame visų! Komanda sudaro 4-6 žmonės

Protų mūšis. 2017-03-22 19:00:00 - Brodvejus pub'as.
Attending: 79 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

79 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá Brodvejus pub'as ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy