Sitemap

Chillweek.com

Prof. dr. Rimvydo Petrausko paskaita „Dvigubos Habsburgų ir Jogailaičių vedybos bei lietuvių didikų titulai: 1515 m. Vienos suvažiavimas“

  • , ,
Prof. dr. Rimvydo Petrausko paskaita „Dvigubos Habsburgų ir Jogailaičių vedybos bei lietuvių didikų titulai: 1515 m. Vienos suvažiavimas“ -
   Renginys nebuvo atnaujintas
1515 m. liepos mėnesį Vienoje (Austrija) įvyko Šventosios Romos imperatoriaus Maksimiliano I (Maximilian I) surengtas suvažiavimas. Jame dalyvavo monarchai iš Jogailaičių dinastijos. Šiame suvažiavime buvo sužadėtos dvi abiejų dinastijų atstovų poros. Jame dalyvavo ir du lietuvių didikai, kuriems vėrėsi naujos valdžios perspektyvos... Ši paskaita yra apie dinastijų politiką ir konkurenciją bei diduomenės siekius Viduramžių epochos pabaigoje.

Renginys nemokamas.

Daugiau informacijos: http://www.valdovurumai.lt/lankytojams/renginiai/dvigubos-habsburgu-ir-jogailaiciu-vedybos-bei-lietuviu-didiku-titulai-1515-m-vienos-suvaziavimas#.VjcXvtLhDcs

Prof. dr. Rimvydo Petrausko paskaita „Dvigubos Habsburgų ir Jogailaičių vedybos bei lietuvių didikų titulai: 1515 m. Vienos suvažiavimas“. 2015-11-05 18:00:00 - .
Attending: 84 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

84 LANKYTI

Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy