Sitemap

Chillweek.com

 

Popietė su Lietuvos kariuomene

  • , ,
Popietė su Lietuvos kariuomene -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Įspūdinga karinė programa (važinėjimas kariniu transportu, šaudymas į taikinius, ginkluotės pristatymas ir kt.), informacija apie visus rūpimus klausimus. PAMATYK, IŠBANDYK, SUŽINOK popietėje su Lietuvos kariuomene!
12.30 val. – Pristatymas (Didžioji JUC salė I a.)
13–16 val. – Karinė programa (JUC lauko erdvė)
Kviečiame ir jaunimą, ir visą miesto bendruomenę!

Popietė su Lietuvos kariuomene. 2017-03-24 12:30:00 - .
Attending: 36 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

36 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy