Sitemap

Chillweek.com

 

POP UP: Kosminė algebra

  • , ,
POP UP: Kosminė algebra -
   Atnaujinta 18 april 2015 at 16:47
12 DIENA

18:00 Menų fabrike LOFTAS

Nežinomųjų radimas - kosminė algebra.
------------------------------------------------------
Daugelyje algebrinių uždavinių yra daugiau negu vienas nežinomasis. Taškų išsidėliojimas post-industrinėse erdvėse įgauna naują prasmę.

Arnas Augutis/Marija Baranauskaitė/Greta Bernotaitė/Gražina Eimanavičiūtė/Gintarė Kvedarauskaitė/ Indrė Liškauskaitė/Zigmas Vagonis/Agota Zdanavičiūtė/Dominykas Canderis/Aistė Žegutytė

Meno atradimo džiaugsmai. Kiek ir ko pavyks surasti? Nepraleisk! Balandžio 21d. renginio metu Įėjimas - NEMOKAMAS

www.kosmineodiseja.net

POP UP: Kosminė algebra. 2015-04-21 18:00:00 - .
Attending: 71 (men: 61.97%, moterys: 38.03%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here

Renginio dalyviai

71 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy