Sitemap

Chillweek.com

Polocko 17 (exVilijos) statybų pristatymas (post factum)

  • , ,
Polocko 17 (exVilijos) statybų pristatymas (post factum) -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Kviečiame užupiečius ir jų bičiulius į unikalų Lietuvos statybų istorijoje atvejį, kai vykdant jau "suderintus" ir darnius statybos darbus, visuomenė yra kviečiama susipažinti su jo turiniu.

MG Valda pristato - kaip >1 ha plote pastatyti tik vieną daugiabutį namą - Polocko 17, Užupis.

Senamiesčio atnaujinimo agentūra, įgaliota Vilniaus savivaldybės vadovybės, tarpininkauja visuomenės informavimui, pranešdama kur pradingo negrįžtamai reglamentuotas 2 su mansarda aukšto teritorijos aukštingumas.

Polocko 17 (exVilijos) statybų pristatymas (post factum). 2015-10-01 17:30:00 - .
Attending: 25 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

25 LANKYTI

Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy