Sitemap

Chillweek.com

"Politikos mokslų raida Vidurio - Rytų Europoje: pastarieji du dešimtmečiai". CEPSA konferencijos diskusija

  • , ,
   Renginys nebuvo atnaujintas
Antrąją konferencijos dieną įvyksianti plenarinė diskusija skirta Vidurio Rytų Europos politikos mokslų padėčiai aptarti. Diskusijos dalyviai - esamas ir buvę CEPSA (Vidurio Europos politikos mokslų asociacija) prezidentai. Diskusiją moderuoja prof. A.Ramonaitė.

Diskusijos klausimai:

- kokius pranašumus turi Vidurio ir Rytų Europos (VRE) šalių politikos tyrėjai globalioje rinkoje?
- koks politologų vaidmuo VRE šalyse: kuo jis skiriasi, ir kuo panašus? Kaip jis keitėsi per pastaruosiu du dešimtmečius?
- ar VRE regionas išlieka aktualia sąvoka ir, kiek ji domina politikos tyrėjus?
- ar pakanka duomenų lyginamosioms VRE šalių analizėms ir tyrimams?
- ar VRE politikos tyrėjai turi bendrą darbotvarkę? Ar jie gali įtakoti globalią politikos mokslų darbotvarkę?
- kokie tarptautiniai leidiniai labiausiai domisi politikos mokslų tyrimais? Ir kt.

Rugsėjo 25-26 dienomis Vilniuje vyks jubiliejinė - dvidešimtoji - Vidurio Europos politikos mokslų konferencija "Saugumo architektūra Vidurio ir Rytų Europoje: dabarties grėsmės ir bendradarbiavimo perspektyvos". Pastarąjį kartą Lietuvoje tokia konferencija buvo organizuota prieš daugiau nei dešimt metų - 2003 metais.
Konferenciją rengia Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas ir Lietuvos politologų asociacija. Joje bus nagrinėjami svarbiausi šių laikų saugumo iššūkiai Vidurio ir Rytų Europoje ir už jos ribų.

Konferencijoje dalyvaus apie 80 mokslininkų iš JAV, Jungtinės Karalystės, Italijos, Čekijos, Lenkijos, Vengrijos, Estijos, Gruzijos, kitų valstybių.

"Politikos mokslų raida Vidurio - Rytų Europoje: pastarieji du dešimtmečiai". CEPSA konferencijos diskusija. 2015-09-26 22:45:00 - .
Attending: 28 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

28 LANKYTI

Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy