Sitemap

Chillweek.com

 

Play4n4:Sunday sessions’34: Jack Krass / Doctah haus

  • Švitrigailos str. 29, Naujamiestis, Vilnius, Lithuania
Play4n4:Sunday sessions’34: Jack Krass / Doctah haus - Vilnius
   Atnaujinta 6 kovas 2018 at 13:47
Play4n4| Sunday sessions - melomaniški elektroninės muzikos pasiklausymai, išsirutuliojantys į vakarėlį iki ryto.

Šį kartą, velesniu laiku. Loftas turi rimuojantį svečią.
Tamsą dažom raudonai,- venuoliktą.
_____

UPDATE

Basscave

https://www.facebook.com/BassCave/

Sonico

https://www.facebook.com/sonicodj/

Jack Krass

https://soundcloud.com/jkrassofficial

Doctah Haus

https://www.facebook.com/Play4n4/

_________

Visuals: Domas Verikas

_________


FREE entry paspaudus GOING

Pagrindinis Lofto Įėjimas

Play4n4:Sunday sessions’34: Jack Krass / Doctah haus. 2017-10-22 23:00:00 - LOFTAS.
Attending: 81 (men: 83.95%, moterys: 16.05%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

81 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá LOFTAS ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy