Sitemap

Chillweek.com

 

Play4n4:Sunday sessions’32:Delasferos / Vainilaitis / Double Top

  • Švitrigailos str. 29, Naujamiestis, Vilnius, Lithuania
Play4n4:Sunday sessions’32:Delasferos / Vainilaitis / Double Top - Vilnius
   Renginys nebuvo atnaujintas
Play4n4| Sunday sessions - melomaniški elektroninės muzikos pasiklausymai, išsirutuliojantys į vakarėlį iki ryto.

_____

Delasferos
https://www.facebook.com/Delasferos/

Double top
https://soundcloud.com/doubletop

Vainilaitis
https://www.facebook.com/vytis.vainilaitis

_________

Visuals: Domas Verikas

_________


FREE entry paspaudus GOING

Pagrindinis Lofto Įėjimas

Play4n4:Sunday sessions’32:Delasferos / Vainilaitis / Double Top. 2017-10-08 20:00:00 - LOFTAS.
Attending: 81 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

81 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá LOFTAS ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy