Sitemap

Chillweek.com

 

Play4n4:Sunday sessions’29: Lonja / Jogaila / Gustas

  • Švitrigailos str. 29, Naujamiestis, Vilnius, Lithuania
Play4n4:Sunday sessions’29: Lonja / Jogaila / Gustas - Vilnius
   Atnaujinta 6 december 2017 at 15:17
Play4n4 Sunday sessions - melomaniški elektroninės muzikos pasiklausymai, išsirutuliojantys į vakarėlį iki ryto.

LINE UP:

Lonja (Uncover Records, DE)
http://bit.ly/Lonja

Jogaila (Hooked On)
http://bit.ly/Jogaila-lt

Gustas
https://soundcloud.com/gustas-iuoderis

Įėjimas nemokamas pažymėjus renginyje Going.

Visuals: Verikas Domas

Play4n4:Sunday sessions’29: Lonja / Jogaila / Gustas. 2017-09-17 19:00:00 - LOFTAS.
Attending: 73 (men: 82.19%, moterys: 17.81%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

73 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá LOFTAS ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy