Sitemap

Chillweek.com

 

Play4n4:Sunday sessions’27: Roudtraxx/Blackwing/Droop/Jack Krass

  • Švitrigailos str. 29, Naujamiestis, Vilnius, Lithuania
Play4n4:Sunday sessions’27: Roudtraxx/Blackwing/Droop/Jack Krass - Vilnius
   Atnaujinta 25 spalis 2017 at 12:18
Play4n4 Sunday sessions - melomaniški elektroninės muzikos pasiklausymai, išsirutuliojantys į vakarėlį iki ryto.


LINE UP:

Roudtraxx
http://bit.ly/Roudtraxx

Blackwing [Deze Dezutej / AR/FM]
https://soundcloud.com/blackwinglive

Droop
https://www.mixcloud.com/artas-droopas/

Jack Krass [Play4n4]
https://soundcloud.com/jkrassofficial

Įėjimas NEMOKAMAS, renginyje paspaudus Going.

Play4n4:Sunday sessions’27: Roudtraxx/Blackwing/Droop/Jack Krass. 2017-09-03 19:00:00 - LOFTAS.
Attending: 84 (men: 84.52%, moterys: 15.48%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

84 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá LOFTAS ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy