Sitemap

Chillweek.com

Pirates Of The Caribbean #2 @ BarBar'a

  • Vilniaus g. 56, Kaunas, Lithuania
Pirates Of The Caribbean #2 @ BarBar'a - Kaunas
   Atnaujinta 18 sausis 2014 at 14:48
Šį penktadienį Kokteilių baras BarBar'a dar vienai nakčiai taps Karibų Piratų veiksmo vieta! Jie sugrįžta, pirmasis vakarėlis nepalikęs nė vieno abejingo prašosi pakartojamas..
Sukaupk ryžtą ir nusileisk į BarBar'os denį, kur tavęs lauks Kapitonas Surgėlas, Bocmanas Zujus ir Škiperis Dima Murabei.
Ateik ir bent vienam vakarui pajausk, ką reiškia plaukti su trim patyrusiais jūros senbuviais, ką reiškia kai jūra užsupuoja, koks jausmas būti vienu iš įgulos narių.

This Friday Kokteilių baras BarBar'a for one more night will become action place of The Pirates Of The Caribbean! They are coming back! The first pirate party left no doubts, and it asks for repeat! Gather all your will and come down the stairs to BarBara's' shipboard where Captain Surgėlas, Bocman Zujus and Skipper Bilanas will be waiting for YOU.
Come and find out how does it feel to be sailing with three sea old-timers, what is the feeling when the sea rocks you over, what is the feeling to be one of the crew.. even if it's just for one night.

Renginio draugas - Karnavalas LT
http://www.karnavalaslt.info/

Įėjimas nemokamas. / FREE ENTRANCE

Kokteilių Baro darbo laikas / Working hours: 23:00 - 07:00 - ...

FACE CONTROL

Klubas pasilieka teisę ,neįleisti jaunesnių nei 21 metų, bei kitų nepageidaujamų asmenų be papildomo paaiškinimo.

The club has the right not to accept people younger than 21 and other unwanted persons without further explanation.

Telefonas informacijai ir staliukų rezervavimui / Info & reservations (8-612) 22522

Kokteilių Baras BarBar'a
Vilniaus g. 56, Kaunas, Lietuva

Pirates Of The Caribbean #2 @ BarBar'a. 2014-01-17 23:00:00 - Kokteiliu baras BarBar'a.
Attending: 28 (men: 42.86%, moterys: 57.14%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here

Renginio dalyviai

28 LANKYTI

Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy