Sitemap

Chillweek.com

 

Piknikas Trakų Vokės dvaro pievoje

  • , ,
Piknikas Trakų Vokės dvaro pievoje -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Piknikai grįžta į Trakų Vokės dvaro pievą. Kviečiame į jau ketvirtąjį pikniką.

Laukiami visi - šeimos, vaikai, augintiniai, kaimynai, draugai, pusbroliai ir puseserės su savo maisto lauknešėliais.

Kaip visuomet turėsime grilių zoną, kur atsivežę savo priemones galėsite čirškinti skanėstus.

Nuotaiką kursime smagiais muzikos garsais.

Piknikas Trakų Vokės dvaro pievoje. 2016-08-27 10:00:00 - .
Attending: 68 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

68 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy