Sitemap

Chillweek.com

 

Pavasario Mokinių savivaldų forumas

  • , ,
Pavasario Mokinių savivaldų forumas -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Tavo mokyklos mokinių savivalda yra LMS narė? Tu pats priklausai šiai savivaldai? Ar nori sužinoti ką Lietuvos moksleivių sąjungos Vilniaus mokinių savivaldų inormavimo centras, vedinas 2014m. spalio 14d. išrinktos pirmininkės Ramintos Matulytės, nuveikė per šį pusmetį? Tuomet klausk savo savivaldos pirmininko apie kvietimą ir... registruokis!

Forumo dalyviams bus pristatyta LMS Vilniaus MSIC pirmininko pusmečio veiklos ataskaita ir teikiamos pozicijos tvirtinimui. Siekiant skatinti moksleivių pilietiškumą bei sąmoningumą Vilniaus mieste bei kelti mokinių savivaldų atstovų kompetencijas, vyks Lietuvos moksleivių sąjungos veiklos simuliacija.

Renginio programa:
10:30 – 11:00 val. registracija
11:00 – 11:30 val. atidarymas, sveikinimo kalbos
11:30 – 12:10 val. Vilniaus MSIC pirmininkės ataskaita
12:10 – 12:20 val. pertrauka
12:20 – 12:35 val. Vadovų klubo ataskaita
12:35 – 13:40 val. pozicijų tvirtinimas
13:40 – 14:00 val. pertrauka
14:00 – 15:45 val. LMS veiklos simuliacija
15:45 – 16:00 val. uždarymas.

Laukiame Tavo mokinių savivaldos atstovų jau kovo 24 d. (antradienį) nuo 11:00 val.Vilniaus miesto savivaldybėje (Konstitucijos pr. 3, Vilnius), Tarybos posėdžių salėje.

Registracija vyksta iki kovo 20 d. 20 val. Kaip užsiregistruoti klausk savo mokinių savivaldos pirmininko.

Kontaktinis asmuo: Ignė Kanopaitė, mob.tel.: +37068782207.

Pavasario Mokinių savivaldų forumas. 2015-03-24 10:30:00 - .
Attending: 76 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

76 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy