Sitemap

Chillweek.com

Parodos "Fotografijos grūdas" atidarymas

  • , ,
Parodos
   Renginys nebuvo atnaujintas
Fotografijos grūdas / The Grain of Photography

Tarp periodiškai skelbiamos fotografijos mirties ir jos esamosios perteklinės gyvybės, pasireiškiančios nepaliaujamu atvaizdų dauginimu, turi egzistuoti trečioji būsena. Minėto akligatvio akivaizdoje būtina paimti iš fotografijos tai, kas joje yra, buvo ar galėjo būti vertingiausia, ir mobilizuoti tai naujam gyvenimui kitose estetinėse platformose. Tai nei reanimacija, nei archeologiniai kasinėjimai, nei naujų formų paieška. Veikiau tai bandymas aptikti fotografijos grūdą ten, kur jis visuomet neakivaizdžiai egzistavo.
---
Between the periodically announced death of photography and its present surplus-life, which manifests itself as ceaseless multiplication of images, there must be a third state. In the face of the mentioned dead-end, it is necessary to take from photography the elements that are, were, or could have been the most valuable, and mobilize them for a new life in other aesthetic platforms. It is neither a reanimation or an archeological excavation nor a search for new forms. Rather, it is an attempt to detect the grain of photography where it has always been latently present.

Menininkai / Artists :

Gytis Skudžinskas
Rūta Šatalovaitė
Vitalij Červiakov
Arnas Anskaitis
Julius Balčikonis
Tomas Čiučelis

Kuratorius / Curator - Jurij Dobriakov

Projektą remia Lietuvos kultūros taryba.

Daugiau informacijos: https://www.facebook.com/events/1541012812801242/

Parodos "Fotografijos grūdas" atidarymas. 2014-09-25 17:30:00 - .
Attending: 82 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

82 LANKYTI

Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy