Sitemap

Chillweek.com

 

Paroda „Maištaujančios knygos“ ir edukaciniai renginiai

  • , ,
Paroda „Maištaujančios knygos“ ir edukaciniai renginiai -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Kviečiame į parodos „Maištaujančios knygos“ atidarymą ir edukacinius renginius! Paroda atvira lankytojams iki gruodžio 18 d.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia dalyvauti Reformacijos 500 metų jubiliejui skirtoje parodoje ir ją lydinčiuose edukaciniuose renginiuose. Paroda „Maištaujančios knygos“ – unikali istorinė paroda, skirta maištaujančioms knygoms, kurios išgyveno ne tik savo dramatišką amžių, bet dar ir visus penkis šimtus metų. Šios knygos – Reformacijos augintinės ir Reformacijos kėlėjos, puoselėtojos ir skleidėjos. Ekspozicijoje – Nacionalinės bibliotekos fonduose saugomi XVI–XVII a. spaudiniai ir rankraščiai, dėl kurių ir tarp kurių radosi ir pirmoji lietuviška Martyno Mažvydo knyga. Reformacija pristatoma kaip dinamiškas intelektualinis procesas, aktualus ir šiandienos Lietuvos kultūrai ir visuomenei. Apie senas, retas ir įdomias Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės maištaujančias knygas, jų istorinę aplinką bus pasakojama ir edukaciniuose renginiuose.

SUSIPAŽINKITE SU IŠSAMIA PROGRAMA

Lapkričio 9 d. – parodos „Maištaujančios knygos“ atidarymas

17.30 val. – KONCERTAS. Reformacijos laikų muziką atlieka senosios muzikos ansambliai „Ignis“ ir „Chiaroscuro“, vadovas Vilimas Norkūnas

18.30 val. – PARODOS ATIDARYMAS. Dalyvauja nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas, prof. habil. dr. Dainora Pociūtė, prof. dr. Deimantas Karvelis, parfumerė ir kvapų menininkė Laimė Kiškūnė

Parodos atidarymas ir koncertas vyks atrijuje prie vitražo, III a.

**********************************
Parodos edukaciniai renginiai:

Lapkričio 15 d., 15.00 val., Valstybingumo erdvėje (II a.) – prof. habil. dr. Dainoros Pociūtės paskaita „Reformacijos tinklai: Lietuva ir XVI a. Europos religiniai procesai“.

Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK), kaip ir Lenkijoje bei Transilvanijoje, XVI a. sužydėjo įvairialypė Reformacijos kultūra, kuri leidžia mūsų šalį laikyti daugiakonfesės Reformacijos raidos pavyzdžiu XVI a. Europoje. Paskaitoje daugiausia dėmesio skiriama skirtingų Lietuvos reformacijos krypčių analizei ir LDK protestantizmo santykių su Europos reformacijos raida aptarimui. Reformacija Lietuvoje vystėsi kaip Europos reformacijos tinklaveiklos procesas, kuris neturėjo vieno koordinacinio centro, bet plėtojosi įvairiomis kryptimis. LDK Reformacijos lyderio Mikalojaus Radvilo Juodojo (1515–1565) veiklos metais LDK evangelikai palaikė ryšius su Prūsijos ir Vokietijos liuteronais, Šveicarijos reformatais ir Italijos antitrinitoriais. Paskaitoje įvertinamos Reformacijos plitimo aplinkybės ir pagrindiniai Europos reformacinės minties židiniai, jų kontaktai su Lietuva, pristatomos Lietuvos evangelikų bažnyčios schizmos (gr. schisma – skilimas) priežastys, aptariamos XVI a. protestantizmo idėjos ir doktrinos.

Lapkričio 23 d., 17.30 val., Renginių erdvėje (III a.) – prof. dr. Deimanto Karvelio paskaita „Tikėjimo (ne)laisvė Lietuvoje Reformacijos epochoje“.

Paskaitoje nagrinėjama tikėjimo ir sąžinės laisvės tema XVI–XVII a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje tikėjimo disputų epochoje, aptariant sociokultūrinį lauką, kuriame gyvavo įvairios krikščioniškos visuomenės konfesijos. Aptariamos susiklosčiusios istoriografinės nuostatos religijos tolerancijos klausimu, išryškinant protestantizmo ir katalikybės konkurencinės priešpriešos vaidmenį tikėjimo laisvės sklaidoje. Religinės tolerancijos reiškinys analizuojamas valstybiniu (valdovų pozicija, normatyviniai valstybės aktai), bažnytiniu (konfesinių institucijų pozicija) ir socialiniu („tikybinės prievartos“ reiškinys luominėje visuomenėje, religinės konversijos klausimas šeimos aplinkoje, lokalinės krikščioniškos visuomenės požiūris į konfesines mažumas) aspektais. Tikėjimo (ne)laisvės klausimas pristatomas de jure ir de facto kontekstuose.

Lapkričio 30 d., 17.30 val., Renginių erdvėje (III a.) – senosios muzikos specialisto Vilimo Norkūno paskaita „Reformacijos laikų giesmės ir giesmynai Lietuvoje“.

Susipažinsime su pirmųjų giesmynų istorija, Nacionalinės bibliotekos archyvuose stropiai saugomais, o šiuo metu parodoje viešai pristatomais protestantiškais giesmynais. Pažvelgsime į giesmynų turinį, nagrinėsime kelių giesmių kilmės istoriją, lyginsime lotyniškas, vokiškas ir lietuviškas tos pačios giesmės versijas, galbūt net mėginsime kartu jas pagiedoti. Ši paskaita turėtų sudominti ne tik muzikos, kalbotyros specialistus, bet ir visus, besidominčius mūsų istorija ir kultūra.

Gruodžio 7 d., 17.30 val., Renginių erdvėje (III a.) – kvapų meno grupės Laimės Kiškūnės, Kazimiero Seibučio, Jurgos Katakinaitės-Jakubauskienės, Redos Valentinavičienės („Hortus apertus“) edukacinės dirbtuvės „Reformacijos epochos aromatai ir istorijos“.

Istorijos ir uostymas: aromatai, gaubę Reformacijos laikotarpio Europą, požiūris ir santykis su kvapu – nuo religijos iki kvepalų ar prieskonių, nuo silkių iki smilkalų, nuo klampaus molio iki laužuose liepsnojančių knygų ir pačių reformatorių.

Kodėl knygų kvapas toks mėgstamas? Kuo kvepia sena knyga? Pasakojimas apie aromatinės kompozicijos, skirtos parodai „Maištaujančios knygos“, kūrimą: knygų kvapų dekonstrukcija, uostomosios ekskursijos po Nacionalinės bibliotekos fondus akimirkos, parfumerės Laimės Kiškūnės sukurto kvapo parodos instaliacijai kontempliacija.

Gruodžio 15 d., 17.30 val., Renginių erdvėje (III a.) – restauratorės Dalios Udrienės paskaita „Knyga iš ano amžiaus: Martyno Liuterio Biblijos restauravimas“.

Martyno Liuterio knyga „Biblia“, išleista Magdeburge 1545 m., saugoma Nacionalinės bibliotekos IIFVC Retų knygų ir rankraščių skyriuje. Į Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyrių ši knyga pateko 2017 m. pradžioje. Knyga buvo labai sunykusi: pažeista pelėsių, apiplyšusi, purvina. Prarastas autentiškas biblijos viršelis. Atlikus išsamią knygos struktūros analizę, paaiškėjo, kad restauratorių laukia didelis iššūkis restauruoti šią unikalią XVI a. knygą. Apie taikytas metodikas, sudėtingus restauravimo procesus ir bus šis pranešimas – „Knyga iš ano amžiaus. Martyno Liuterio Biblijos restauravimas“.

Daugiau apie tai: http://bit.ly/2yM0ALU

Rėmėjai: Kultūros ministerija, Goethe-Institut Litauen, Lenkijos institutas Vilniuje - Instytut Polski w Wilnie
Partneris: „Hortus Apertus“

Paroda „Maištaujančios knygos“ ir edukaciniai renginiai. 2017-11-09 17:30:00 - .
Attending: 83 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

83 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy